پوستر همایش
پوستر همایش
ثبت نام
زمان باقی مانده
زمان باقی مانده تا شروع کنفرانس
 • 00

  days

 • .
 • 00

  hours

 • :
 • 00

  minutes

 • :
 • 00

  seconds

ورود کاربران

ارائه گواهی موقت ویژه داوطلبان دکتری

دبیرخانه اجرایی دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی در نظر دارد برای دانشجویان و پژوهشگرانی که قصد شرکت در مصاحبه دکترا را دارند گواهینامه موقت صادر نماید.

در این راستا پژوهشگران محترم پس ازارسال مقاله و دریافت نتیجه داوری نسبت به تکمیل ثبت نام اقدام نموده و درخواست خودرا مبنی بر دریافت گواهی موقت ویژه مصاحبه دکترا به آدرس ایمیلinfo@2steconf.com ارسال نمایند.

 

حامیان