پوستر همایش
پوستر همایش
ثبت نام
زمان باقی مانده
زمان باقی مانده تا شروع کنفرانس
 • 00

  days

 • .
 • 00

  hours

 • :
 • 00

  minutes

 • :
 • 00

  seconds

ورود کاربران

پیوستن انجمن اقتصاد توسعه منطقه ای به جمع حامیان کنفرانس


انجمن اقتصاد توسعه منطقه ای به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی پیوست.

حامیان